herb   mariampol logo 01     mbm m
Strona poświęcona jest pamięci Kresów Wschodnich - miasta Mariampol w byłym powiecie stanisławowskim, obecnie w rejonie halickim, jego byłych i obecnych mieszkańców.
Text Size

Proszę aby wpisy w tym miejscu dokonywali wyłącznie Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Wspólnoty Mariampolskiej

Wyślij wiadomość
 


Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPO... ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): zaproszenie na odpust i spotkanie we Wrocławiu

 

Szanowni Państwo,

 

Członkowie  Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

 

 

 

ZAPROSZENIE

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie zaprasza, jak co roku do udziału w mszy świętej w dniu  10 września 2017 roku, która odprawiona zostanie o godz. 1030 w kościele pw. Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu. W tym roku przypada w parafii wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi ks. bp. Andrzej Siemieniewski. On też będzie przewodniczył obu uroczystym mszom św. tj. o godz. 1030 i 1230.

 

 

 

Tak, jak w ubiegłym roku  przybędą do Wrocławia pielgrzymi z Mariampola. Według informacji przybędą podobnie jak w poprzednim roku wraz z ks. Romanem już w piątek.

 

 

 

Jak co roku po mszy będzie okazja do naszego wspólnego spotkania oraz wspominanie poprzednich naszych pielgrzymek do Mariampola i na Kresy.

 

 

 

Zapraszamy wszystkich pielgrzymów do licznego uczestnictwa w mszy świętej oraz na tradycyjne spotkanie. Podczas tego spotkania, przy poczęstunku będzie możliwość spotkania z pielgrzymami z Ukrainy. Podzielimy się informacją o tegorocznym pobycie w Mariampolu, będziemy również chcieli usłyszeć Wasze propozycje wyjazdu na przyszły rok.

 

 

 

Ponadto podczas tegorocznego spotkania po mszy odpustowej będzie również możliwość wspominania  pobytu w Mariampolu, porozmawiania o działalności Stowarzyszenia, zgłaszanie propozycji podejmowania nowych działań.

 

 

 

To tradycyjnie spotkanie w naszym gronie, jak każdego roku, będzie okazją do rozmów, wspomnień oraz „poplotkowania”. Oczywiście będzie też możliwość uregulowania składek członkowskich, a w przypadku nowych osób zainteresowanych naszym Stowarzyszeniem również wypełnienie i złożenie deklaracji członkowskich.

 

 

 

Naszym zamiarem jest aby to spotkanie, stanowiące jeden z elementów  działalności naszego Stowarzyszenia, pozostawiło dobre i długo pamiętane wspomnienia.

 

 

 

Jesteśmy przekonani, że spotkanie w którym wezmą udział, podobnie jak w ubiegłym roku, zarówno Mariampolanie jak i trochę lub bardziej młodsze pokolenia pozwoli nam wszystkim przynieść tylko korzyść.

 

Jednocześnie, podobnie jak w roku ubiegłym, pragniemy podczas tego spotkania posłuchać Waszych ocen i sugestii. Zostaną one wykorzystane przy organizacji następnych pielgrzymek do Mariampola. Będziemy wdzięczni za każdą podpowiedź czy pomysł, które można będzie wykorzystać w działalności organizacyjnej. Zwracamy się z prośbą o uregulowanie zaległych składek członkowskich.

 

 

 

Z przyjemnością odnotowujemy, iż w tych spotkaniach uczestniczy z roku na rok coraz liczniejsza grupa ludzi. Bardzo nas cieszy obecność osób młodych, posiadających mariampolskie korzenie lub sympatyków. To zacieśnianie kontaktów międzypokoleniowych pozwala na poszerzanie wiedzy, zwłaszcza mało opisywanej i niejednokrotnie tragicznej  historii, która przecież nas bezpośrednio lub pośrednio dotknęła.

 

 

 

Ponieważ Stowarzyszenie nie posiada środków na opłacenie kosztów pobytu pielgrzymów z Mariampola zwracamy się do wszystkich członków Stowarzyszenia,  przyjaciół i sympatyków naszego Stowarzyszenia Wspólnota Mariampolska z siedzibą we Wrocławiu o wsparcie finansowe potrzebne na opłacenie pobytu grupy pielgrzymów z Ukrainy.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy również do odwiedzania strony internetowej www.mariampol-wolczkow.pl, na której zamieszczone są informacje o Mariampolu oraz m.in. informacje naszego Stowarzyszenia.

 

                       

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia 

WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA 

z siedzibą we Wrocławiu

 


czwartek, 07, wrzesień 2017
Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPO... ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Pielgrzymka do Mariampola i na Kresy

ZARZĄD STOWARZYSZENIA informuje, że w ubiegłym tygodniu przeprowadzona została rozmowa telefoniczna ze stroną ukraińską. Tematem rozmowy był termin Pielgrzymki do Mariampola w 2017 roku. W toku rozmowy o. Roman Proboszcz greko-katolicki w Mariampolu zaprosił nas w terminie po 20 czerwca 2017 roku. Jednocześnie powiedział, że środa-czwartek zostanie przesłane zaproszenie do odwiedzenia Mariampola.

Zarząd Stowarzyszenia    


środa, 22, marzec 2017
Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPO... ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Członków

 

Wrocław,  20 lutego 2017 roku

 

 

 

Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu, ul Katedralna 4, 50-328 Wrocław zaprasza na:

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków – sprawozdawcze

 

 

które odbędzie się  w dniu 25 marca 2017 r.

 

 

w sali nr 5  przy ul. Katedralnej 4 we Wrocławiu

 

 

 

początek obrad :

 

w I terminie godz. 11oo

 

w II terminie godz. 12oo *

 

 

* zgodnie z pkt 33 Rozdział IV Władze Stowarzyszenia – tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu Drugi termin Walnego zgromadzenia przewiduje się w tym samym dniu, w odstępie 1 godziny od stwierdzenia braku quorum w pierwszym terminie. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków  Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków

 

 

 Zarząd Stowarzyszenia    


środa, 22, marzec 2017
Zarząd Stowarzyszenia ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Informacja

Zarząd Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z siedzibą we Wrocławiu informuje, że w miesiącu grudniu została do wszystkich członków Stowarzyszenia wysłana informacja o działalności Stowarzyszenia w 2016 r i planach na rok 2017, ponieważ wiele osób odwiedza tę, poświęconą Mariampolowi stronę, dlatego poniżej zamieszczamy treść przesłanej informacji.

Zarząd Stowarzyszenia

Wrocław,  8 grudnia 2016 roku

 

 

 

Szanowni  Państwo,

Członkowie  Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie i Przyjaciele Mariampola

 

 

Informacja o działalności Stowarzyszenia w 2016 roku oraz o planach na 2017 rok

Znów, jak co roku, oprócz życzeń świątecznych, pragniemy przekazać wszystkim naszym członkom informację, o działalności Stowarzyszenia oraz o planach na kolejny rok. 

 

Działalność Stowarzyszenia w 2016 roku

Rok 2016 należy uznać za kolejny udany dla naszego Stowarzyszenia. W porównaniu do  roku ubiegłego wiele się wydarzyło. Zrealizowane zostały z sukcesem cztery projekty:

.

·         Pielgrzymka do Mariampola i na Kresy – w tym roku udział w pielgrzymowaniu do Miasta Maryji wzięło łącznie udział 30 osób (busem lub własnym środkiem transportu). Z przyjemnością odebraliśmy informacje, że pielgrzymka do Mariampola spełniła oczekiwania wielu uczestników i dołożymy dalszych starań aby następne wyjazdy były jeszcze ciekawsze.

·      Przygotowano doroczne spotkanie byłych Mariampolan po uroczystościach odpustowych we wrześniu. Ponadto zorganizowano pobyt pielgrzymom z Mariampola przybyłym na te uroczystości.

·      Delegacja naszych członków wzięła udział w uroczystościach rocznicowych upamiętniających tragiczne wydarzenia na Wołyniu.

·      W tym roku członkowie naszego Stowarzyszenia zorganizowali pobyt pielgrzymów z Ukrainy.

·      Zorganizowano okolicznościowy poczęstunek w przykościelnym ogrodzie po mszy odpustowej, która miała miejsce w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny na Piasku.

 

Należy w tym miejscu bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom czynnie zaangażowanym w działania Stowarzyszenia „WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA”.  Dzięki czynnemu zaangażowaniu tych osób nasze Stowarzyszenie mogło wykonać planowane w tym roku zadania gospodarując posiadanymi środkami finansowymi.

Chcemy poinformować  Szanownych Państwa, że w tym roku działalność Stowarzyszenia cechowała podobnie jak w ubiegłym roku, aktywność, którą postaramy się przedstawić w punktach. I tak:

-        przygotowano materiały i zorganizowano Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (marzec).

-        przygotowano pielgrzymkę do Mariampola, a wszystkie założone cele zostały w ocenie uczestników zrealizowane dobrze (czerwiec/lipiec).

-        aktywnie  przyczyniliśmy się do organizacji pobytu pielgrzymów z Ukrainy w Polsce (wrzesień),

-        przygotowano spotkanie „mariampolskie” po uroczystościach odpustowych, pomagaliśmy w pracach przygotowawczych do Odpustu w miesiącu wrześniu.

-        prowadzono współpracę z obecnymi władzami Mariampola oraz z Komitetem Rewaloryzacji Mariampola – stowarzyszenia ukraińskiego, które działa na rzecz społeczności Mariampola (cały rok).

 

W imieniu Zarządu serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Stowarzyszenia oraz jego sympatykom za okazane zaufanie oraz za każdorazowe wsparcie nie tylko pomysłami ale i własnym zaangażowaniem. Jednocześnie Zarząd wyraża podziękowanie za wsparcie finansowe naszego Stowarzyszenia poprzez regulowanie składek członkowskich oraz dokonywanie wpłat darowizn na cele naszej działalności. Gdyż to właśnie składki członkowskie są podstawowym funduszem działalności naszego Stowarzyszenia.

Należy zauważyć, że wielu członków naszego Stowarzyszenia zapomina o dokonywaniu wpłat składek członkowskich nie tylko w bieżącym roku ale i w latach ubiegłych.

Wysokość składki rocznej była niezmieniana od początku istnienia naszego Stowarzyszenia i wynosiła rocznie 24 zł. Uzyskiwane fundusze pozwalały przede wszystkim na prowadzenie korespondencji, przede wszystkim z naszymi członkami..

Uchwałą Walnego Zebrania Członków w marcu 2016 r. obecnie składka członkowska wynosi 30 zł za rok.. Składki członkowskie stanowią podstawowe źródło finansowania działań naszego Stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy regularnie wpłacają składki Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowanie a do osób, które nie uregulowały składek w latach poprzednich zwracamy się z gorącą prośbą o ich uregulowanie.

Aby ułatwić naszym członkom dokonywanie wpłat dołączamy do tej korespondencji wydrukowany  blankiet wpłaty składki członkowskiej za 2016 r.

 

Innymi środkami, które nasze Stowarzyszenie może pozyskiwać to fundusze z odpisu 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz darowizny. W przypadku odpisu 1% z podatku dochodowego od osób fizycznych wystarczy w rocznym zeznaniu podatkowym wskazać nasze Stowarzyszenie, któremu chcemy przekazać tę kwotę. W przypadku darowizny, wpłacający uzyskuje prawo do odliczenia darowanej kwoty od podatku dochodowego.

 

Zarząd Stowarzyszenia, podobie jak w roku ubiegłym  informuje, że:

  • w celu ułatwienia kontaktu Stowarzyszenie posiada adres poczty elektronicznej (e-mail). Ponownie zwracamy się z prośbą o przesłanie na nasz adres informacji, czy chcecie otrzymywać informacje o działalności Stowarzyszenia drogą e-mal. Zachęcamy Szanownych Państwa do korzystania.

Nasz adres:   mariampolanie_biuro10@o2.pl

  • termin Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA z Siedzibą we Wrocławiu przewidziany jest na miesiąc marzec 2016 roku. O dokładnym terminie Szanowni Państwo zostaniecie jeszcze dokładnie poinformowani stosownym listem.
  • w 2017 roku pielgrzymka do Mariampola odbędzie się podobnie jak w 2016 r., w miesiącu czerwcu. Rozważamy przesunięcie wyjazdu o parę dni, aby w pielgrzymce mogła wziąć udział młodzież szkolna.  Po Nowym Roku podejmiemy działania organizacyjne pielgrzymki do Mariampola i na Kresy i w odpowiednim czasie Zarząd prześle Szanownym Państwu szersze informacje o organizowanym wyjeździe.

                                                                           

                                                                    Zarząd Stowarzyszenia

                                                               WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA

                                                                    z siedzibą we Wrocławiu


poniedziałek, 02, styczeń 2017
Zarząd Stowarzyszenia ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ): Życzenia świąteczne

 

„Przy wigilijnym stole łamiąc opłatek święty

Pomnijcie, że dzień ten radosny

W miłości jest poczęty,

Że jak mówi nam wszystkim

Dawne „odwieczne orędzie”

Z pierwszą na niebie gwiazdą

Bóg w Waszym domu zasiądzie”

                               (J.Kasprowicz)

 

 

 

Szanowni  Państwo, Członkowie  Stowarzyszenia, drodzy Mariampolanie, Przyjaciele Mariampola, Wołczkowa i Kresów Wschodnich

 

 

        Niech się spełnią świąteczne życzenia, te łatwe i trudne do spełnienia. Niech się spełnią te duże i te małe, te mówione głośno lub wcale. Niech się spełnią te wszystkie krok po kroku, tego wam życzymy w Nowym nadchodzącym Roku!

 

 

ZARZĄD

STOWARYSZENIA WSPÓLNOTA MARIAMPOLSKA


poniedziałek, 02, styczeń 2017
 
Powered by Phoca Guestbook